• ناهید اکبر زاده   nahid_akbarzade@

    1398/02/04 ساعت 11:58

    #رئیس_جمهور در هیات دولت: ما باید در مقام عمل ثابت کنیم که آمریکایی‌ها اشتباه کرده و محاسباتشان غلط بوده است، لذا هر زمانی که آنها به این مقطع رسیدند و برای حل مسائل از طریق منطق ، استدلال و قانون آماده شدند، ما نیز مرد مذاکره هستیم