• ناهید اکبر زاده   nahid_akbarzade@

    1398/02/04 ساعت 12:36

    ۳- #رئیس _جمهور در هیات دولت: شما می‌توانید این کار را بکنید؟! شما معنی این حرف و تبعات آن را می‌دانید؟! می‌دانید که این به معنای دشمنی صریح با ایران است؟! آیا می‌دانید که ترامپ زودگذر است اما با ایران همسایه خواهید ماند؟!