• ناهید اکبر زاده   nahid_akbarzade@

    1398/02/04 ساعت 12:36

    ۱- #رئیس_جمهور در هیات دولت: صدام در زمان حمله به کویت نامه نوشت و التماس کرد؛ بیایید با هم باشیم و در صورت گرفتن کویت، عربستان، قطر و امارات ۸۰۰ کیلومتر مرز مشترک خواهیم داشت و با هم شریک خواهیم بود ولی فکر هوشمندانه حاکمیت ایران نگذاشت عربستان و امارات اشغال شوند؛ یادتان نرود!