• حسن رحیم پور ازغدی   rahimporazghadi@

    1398/02/04 ساعت 22:58

    برخی صرفا معتقدند امام زمان عج با گل می‌آیند و برخی دیگر در نقطه مقابل امام زمان عج را جنگجوی با شمشیر فقط می‌دانند. امام زمان عج هم با گل و هم با شمشیر می‌آیند.