• ناهید اکبر زاده   nahid_akbarzade@

    1398/02/04 ساعت 12:36

    ۴- #رئیس _جمهور در هیات دولت: به فکر دوستی دائمی در منطقه باشید، ما همسایه و در کنار شما بودیم و هستیم. ما حق حیات بر گردن شما داریم، این دروغ و شعار و تعارف نیست ما نگذاشتیم کشور شما از بین برود و بر شما مسلط شوند و شما امروز با دشمنان ما همکاری می‌کنید؟!