• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/02/03 ساعت 10:19

    وکیل مدافع مالباختگان #سکه_ثامن: در جلسه نمایندگان مالباختگان با دادستان کشور، درخواست مالباختگان برای پرداخت وجوهی که تاکنون از متهم ردیف اول کشف شده به نسبت طلب شکات مطرح شد/ تاکنون حدود ۷۰ میلیارد تومان از متهم ردیف اول پرونده ثامن کشف و ضبط شده است
    https://www.yjc.ir/۰۰Sz۰x