• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1398/02/03 ساعت 14:55

    دفتر تلفتم با #بهمن_کشاورز شروع می‌شد. میگفت:«شماره ثابت رو که داری دختر جان؟» اگر به موضوع تازه‌ای برخورده بود، گفت و گو را می‌گذاشت برای چند ساعت بعد تا کتاب قانون را بخواند. جملات را شمرده می‌گفت و هر جا به نظرش می‌آمد که شاید کلمه برای خبرنگار پشت خط ثقیل است،هجی اش می‌کرد.