• روزنامه شهرآرا   Shahrara_News@

    1398/02/03 ساعت 22:48

    مایا کاسیانچیچ، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
    بروکسل از تصمیم آمریکا برای خودداری از تمدید معافیت‌های تحریمی ایران، متأسف است.
    این اقدام بیش از پیش اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را تضعیف می‌کند.

    @Shahrara_News | خبر و فراتر از خبر | #بین_الملل #اروپا