• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/02/02 ساعت 14:45

    رییس جامعه #پزشکان متخصص داخلی ایران: ۵ درصد پزشکان صاحب ویلاهای بالای شهر و شمال کشور هستند با این اوضاع اقتصادی گروه زیادی از پزشکان عطای پزشکی را به لقای آن بخشیده‌اند. /ایسنا