• هفته‌ نامه شنبه   shanbemag1@

    1398/02/02 ساعت 12:06

    تیم برگزاری رویداد #جاده_ابریشم:
    مهمانان ویژه‌ای از سرمایه گذار و داور و منتور از کشورهای فرانسه، انگلیس، کانادا، هلند، کویت، ارمنستان و …خواهیم داشت.
    @silkroadstartup