• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/02/01 ساعت 12:41

    گوجه سبز ۴۰۰ هزار تومانی.قدر خونه شمال رو ندونستم کلی درخت گوجه سبز یا به زبان شمالی (هلی) داشتیم الان به لطف علی برکت الله روحانی مایه دار می‌شدم.حیف …