• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/02/01 ساعت 22:01

    پیام سید حسن #نصرالله به #بن_سلمان: او از #مکه قیام می‌کند. هنگامیکه مهدی قیام کند، هیچ امیر مستبدی باقی نخواهد ماند؛ نه تو می‌توانی، نه اجدادت و نه فرزندانت چیزی از این تقدیر الهی را تغییر دهد.