• این دو #بزرگوار بیشتر ستاره #رسانه‌ بودند و بلیط مناظره آنان بیش از آنچه تصور می‌شد به فروش رفت

    #ترجمان - ژیژک در برابر پیترسون: مارکسیسم در برابر سرمایه‌داری

    خواندنش را از دست ندهید http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۳۷۴/