• مأمون رقی به امام گفت صد هزار شمشیرزن آماده به رکاب در خدمتتان هستند (=مشتاق شهادت) امام فرمود برو در تنور مشتعل اما مثل هارون مکی نبود که برود. فقط عشق شهادت برای قرار گرفتن در جمع ۳۱۳ نفره کافی نیست. فکر می‌کنید یار امام باید چه خصلت هایی داشته باشد؟ #MahdiSonOfHussain