• مسعود شجاعی کاپیتان #تراکتور که از تماشاگرانش سیلی خورده، همان است که برای تیمش سنگ تمام گذاشته و در بازی رفت با #پرسپولیس بیانیه فلان و بهمان با سید جلال امضا کرده که اگر توهین قومیتی بشود بازی را ترک کنیم و … سیلی تراکتوری‌ها به گوش او لابد به معنای تشکر است.