• حاکمان باید به تحولات عینی نگاه کنند نه ذهنی. سخن امروز #صدیقی امام جمعه تهران مختص او نیست، نگرش بخشی از حاکمیت چنین است: ۱. «به جهنم که تحریم تشدید شود.نگران نباشید، مگر قرآن نمی‌خوانید». ۲.«فشار تحریم مانند درد زایمان است . فشار بیشتر می‌شود امید زایش هست».