• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1398/01/30 ساعت 13:43

    احتمال آبگرفتگی دوباره شهرهای #پلدختر و #معمولان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای #لرستان گفت: دیواره‌های حفاظتی شهرهای معمولان و پلدختر در سیل اخیر تخریب شده و در صورت ورود یک سامانه بارشی معادل ۵۰ میلیمتر، خطر آبگرفتگی دوباره منازل مردم و معابر وجود دارد _ ایلنا