• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/30 ساعت 16:42

    در ارتباط با اظهارات سعید قاسمی:در همین برنامه رضا خاتمی درباره انتخابات ۸۸ مطالبی را گفت و به دادگاه احضار شد.درباره اظهارات قاسمی این اتفاق رخ نمی‌دهد.این برنامه ماه‌ها قبل ضبط شد ولی هم زمان با اقدام اخیر ترامپ پخش می‌شود.مطمینا اتفاقی نیست.طرفداران جنگ در داخل ایران کم نیستند