• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

    1398/01/30 ساعت 12:57

    خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست طاقت بار فراق این همه ایامم نیست … اول اردی‌بهشت روز سعدی‌ست. کسی که زیباترین عاشقانه‌ها را در شعر سروده است … اشعرش را هر روز زمزمه کنید …شاید ین تلخ‌کامی ایام را قابل تحمل‌تر گردد #سعدى