• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/29 ساعت 08:41

    #رزمایش مشترک نیروهای دریایی ارتش و سپاه در آبهای عمان این رزمایش شامل یگان هایی از نیروهای دریایی، هوایی و مرزبانی سلطنت عمان و همچنین یگان هایی از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. /فارس