• محمد فرازمند   MhdFarazmand@

    1398/01/29 ساعت 13:22

    مهمترین توافقات سفر #دکترظریف به #آنکارا دوجانبه : افزایش همکاری در زمینه انرژی/ایجاد ساز و کار مالی شبیه #اینستکس/ بروزرسانی لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی/ استفاده از پول ملی در تجارت بینابینی/ استفاده از ظرفیت صادرات مجدد