• سمیرا رستگارپور   SamiraRstgrpr@

    1398/01/29 ساعت 14:51

    قصه‌ها کمک می‌کنند سفر کنید و التیام دهید. گفته شده در اردوگاه‌های نازی‌ها که قصه‌گوها حضور داشته‌اند، افراد بیشتری جان سالم به دربرده‌اند. سفر به تخیل بوده که آن‌ها را زنده نگه داشته است؛ هم کسانی که قصه می‌گفته‌اند و هم آن‌هایی که می‌شنیده‌اند.