• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/01/29 ساعت 00:23

    سیاست‌مدارها اگر باهم به توافق برسند، دارایی مان را می‌گیرند اگر به اختلاف برسند، جان‌مان را