• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/29 ساعت 10:38

    دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی #ارتش: به زودی شاهد برگزاری یک #رزمایش بین کشورهای حاشیه اقیانوس هند با محوریت نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود