• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1398/01/28 ساعت 08:28

    پس از واکنش نماینده ارومیه در مجلس، نماینده تبریز هم به وزیر نامه نوشت؛ اشتباهات #فروزان مقابل سپیدرود ارادی بود شرح در پیروزی نیوز http://piroozinews.ir/post/۳۲۹۲۸