• ریحانه وحیدیان   RVahidianS@

    1398/01/28 ساعت 15:19

    نزدیک به نیمی از پرسنل سازمان، متولدین دهه شصت و هفتاد هستند که فرصت مغتنمی برای سازمان و موتور محرکی در مسیر #آینده_روشن است. روز جوان بر همه‌مان مبارک