• سجاد بنابی   sadjadb@

    1398/01/28 ساعت 23:51

    دایرکت داده بود چرا همه‌ش هشتگ #آینده_روشن می‌زنی؟ این شوعاف‌ها بس نیست؟ گفتم‌ش شوعاف اول رو خود حضرت باری‌تعالی کردن که فرمودن و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا … ما که عددی نیستیم. #مهمان_داریم