• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/28 ساعت 15:06

    #علی_دایی: قوه قضائیه، #وزارت_اطلاعات و سازمان اطلاعات #سپاه به فوتبال ورود کنندو کثیف‌کاری‌ها را پاک کنید! از من هم شروع کنند که پول‌هایی که به حساب من و نزدیکان من ریخته می‌شود از کجا ریخته می‌شود؟. /ایسنا