• حسين قهار   Ghahhar@

    1398/01/28 ساعت 19:04

    آقای #علی_دایی تاالان کجابودید؟ خواهان ورودوزارت اطلاعات،اطلاعات سپاه وقوه قضاییه به پرونده فساد فوتبال شدید و پیگیر درآمد بلیت فروشی وتبلیغات محیطی هستید تا الان کجابودید؟ وقتی #علی_کریمی درحال افشاگری درباره همین ابهامات بود،شما دست تودست تاج تومراسم‌های مختلف ازتون تجلیل میشد