• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/28 ساعت 15:36

    «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق در رأس هیأت سیاسی و اقتصادی برای سفر دو روزه وارد #ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد