• سعید بیات پرستار ۲۶ ساله اهل لار اسفند ۹۷ در تصادفی کشته شد اما اعضای بدنش جان ۵ نفر را نجات داد؛ کبد او به ۲ بیمار، دختر ۳ ساله یاسوجی و خانم ۳۵ساله ایلامی، یک کلیه و پانکراس به خانمی ۲۸ساله اهل نیریز، کلیه دیگر به مرد ۵۰ ساله شیرازی و قلبش هم به مردی ۳۵ ساله اهل دوکوهک اهدا شد.