• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/01/27 ساعت 07:27

    یادآوری خاطرات گذشته: مرا ز ساغر غم باده نوش خواهی دید شکسته سینه، ولی در خروش خواهی دید وگر فراق تو پایان نگیرد آخر، باز سرشک دیده‌ی ما را به جوش خواهی دید اگر دوباره نگیری سراغ از دل ما مرا به کعبه‌ی خود میفروش … https://www.facebook.com/۱۳۹۰۴۲۷۶۵۵/posts/۱۰۲۱۳۸۴۱۵۰۶۰۵۷۰۷۴/ …