• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1398/01/27 ساعت 14:05

    با حکم رئیس جمهور؛ دکتر «محمود نیلی احمدآبادی» به عنوان رئیس «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» منصوب شد/ این هیات ظرف شش ماه باید گزارش ملی سیلاب‌ها را تهیه کند