• یکی از فانتزی هام اینه که برم تو یه بنگاه با کلاس بگم گرونترین خونه‌ای که فایل کردین کدومه؟ همونو نقد می‌خرم …