• فرید مدرسی   faridmod@

    1398/01/27 ساعت 12:45

    نمی‌توانم بپذیرم که #سعید_قاسمی به دلیل نادانی اطلاعات دندان‌گیر برای رسانه‌های معارض جمهوری اسلامی ایران می‌پزد و اتاق فکرهای امریکایی و اسرائیلی را شادمان می‌کند. این #پروژه_جنگ‌افروزی دولبه دارد، باید هر دو لبه را شناخت و آنها را زمین زد. نباید خوابید؛ چشمانمان باز است.