• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/01/27 ساعت 12:00

    سفارت #فرانسه در تهران از ابراز همدردی @JZarif و ایرانیان در پی حادثه اتش‌سوزی کلیسای نوتردام قدردانی کرد و نوشت: #نوتردام متعلق به میراث بشری و همه کسانی است که دوستدار آن هستند