• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1398/01/27 ساعت 12:46

    این خارجی‌های مذهبی فکر میکنند کلیسا (به عنوان مکان) جای امن و خانه خدا و … است و آنها را از شر حفظ میکنه! حالا نوتردام آتش گرفته و کسی نمیشه چرا مسیح یا خدا کلیسا را حفظ نکرده! اما عکس یک صلیب فلزی که پایین کلیسا حفظ شده را مکرر دارن پخش میکنند که بله معجزه و این داستانها!