• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1398/01/27 ساعت 14:46

    با رای شورای شهر تهران، اسم چند خیابان، میدان و بلوار به نام این چهره‌ها تغییر کرد: عزت‌الله انتظامی، محمدرضا شجریان، داود رشیدی، محمدعلی کشاورز، علی نصیریان، هوشنگ ابتهاج، حسین منزوی، عمران صلاحی، اخوان ثالث، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، فریدون مشیری، محمدعلی سپانلو و …