• موسیقی ایران باوجود محدود کردن بزرگانی چون #شجریان و فراری دادن بسیاری از کار درست‌ها، فعلا افتاده دست امثال #ماکان‌بند. از فالوئرهای فیک اینستا اومدن توییتر و خیلی سریع خودشون فن‌پیج ساختن و فالوش کردن! از ۳۲۰ فالوئر استاد، نصفشون فن‌پیج‌های تازه تاسیس ماکان هستن!!