• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/01/27 ساعت 13:03

    این توافق که موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد با رای تمامی اعضای این شوراست، همچنان عنصری کلیدی در نظام منع گسترش سلاح‌‌های هسته‌ای و نیز عاملی مهم برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.