• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/27 ساعت 00:09

    کار خودشون بود تا اعتراضات اخیر رو تحت تاثیر قرار بدن. هم اکنون در تاکسی‌های فرانسه.