• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/27 ساعت 11:15

    روزی با سعید ابوطالب درباره نیروهای حزب الله مثل چهره هایی چون سعید قاسمی صحبت می‌کردم و گفتم این افراد حرفشون چیه چرا اینقدر عصبی و خشن و بددهن هستند ابوطالب گفت اینها چون بعد از جنگ مورد توجه قرار نگرفتند اینجوری شدند!