• حمیده حبیبی   hamidehabibi@

    1398/01/27 ساعت 02:14

    از سال گذشته بعد از اتفاقی که افتاد دیگه ازین سرویس استفاده نکردم (پرونده همچنان باز است و دادسرا اعلام جلسه نمیکنه) حتی فارغ ازین اتفاق، تدوین این قوانین رو نوعی اجبار میدونم که شرکت جاهایی حتی به خودش حق برداشت از اعتبار داده در مقابل چیزی که نیاز به اثبات هست. @amirnazemy