• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/27 ساعت 09:59

    مرحله تمرینی #رژه جنگنده بمب افکن‌های نیروی هوایی ارتش برای ایجاد آمادگی جهت شرکت در رژه هوایی ٢٩ فروردین سالروز ارتش صبح امروز با حضور «امیر نصیرزاده» فرمانده نهاجا در پایگاه هوایی شهید لشگری تهران برگزار شد