• علیرضا شیرازی   alirezashirazi@

    1398/01/27 ساعت 12:54

    شایعه شده مجلس میخواد قانون تصویب کنه و آیفون را تحریم کنه! من که میگم اشتباه است و بهتره قانون تصویب کنه که هر کی آیفون داره را پنج سال ببرند زندان.. خیلی موثر تره به نظرم.. کیس جدید پناهندگی هم باز میشه :)