• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/01/27 ساعت 11:46

    استاندار، مدیران مازندرانی را دستجمعی به دیدار سیلزدگان برد استاندار مازندران روز سه شنبه با هدف کاهش مشکلات سیلزدگان استان ، ملاقات عمومی هفتگی خود را با حضور مدیران کل دستگاههای مختلف در منطقه سیلزده شهرستان سیمرغ برگزار کرد.