• ولی بنظرم الان وقتشه اون چندتا دونه پتویی که اروپا برای کمک به #سیل زده‌ها فرستاد بود و برای خاموش کردن کلیسای نوتردام بفرستیم فرانسه!