• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/01/27 ساعت 14:52

    وضعیت #پل‌دختر به حالت عادی بازگشت/ پس از حدود ۱۵ روز از ‌وقوع سیل مهیب در پلدختر و زیر آب و گل و لای رفتن ‌قسمت اعظمی از منطقه شرقی ‌شهر، با تلاش نیروهای جهادی و انقلابی، وضعیت پلدختر به حالت عادی بازگشت #سیل https://tn.ai/۱۹۹۰۴۶۹