• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1398/01/27 ساعت 13:53

    ضرغامی:ممانعت غیرقانونی رییس‌جمهور ازحضور من درجلسات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی دربرابر ده‌ها اقدام غیرقانونی مهم‌تر ایشان درسطح ملی خیلی مهم نیست. فیلترینگ نوظهور رییس‌جمهور راه به جایی نخواهدبرد. ماموریت ابلاغی رهبری در این دوحوزه را مصمم‌تر ازگذشته ادامه خواهم داد