• #تمساح پوزه کوتاه ایرانی بومیان محلی آن را #گاندو می‌نامند باقیمانده راسته کروکودیل‌ها که خود خزندگانی بوده اند که ۲۲۵ تا ۲۶۵ میلیون سال قبل می‌زیسته است. این جانور تنها گونه از راسته تمساح‌ها در #ایران است که پهن‌ترین پوزه را در مقایسه با سایر تمساح‌ها دارد.